ראיון של עו”ד ויקטוריה גלפנד בערוץ i24 בנושא פסיקת בית המשפט העליון בישראל בנושא חוק הפונדקאות

From the i24 newsbreak that hosted attorney Victoria Gelfand on Sunday re change of Israeli surrogacy law by the High Court of Justice
 ראיון של עו”ד ויקטוריה גלפנד בערוץ i24 בנושא פסיקת בית המשפט העליון בישראל בנושא חוק הפונדקאות.