פונדקאות להט”ב – מה אומרים המספרים?

בימים אלה אנחנו נמצאים בתקופת אי ודאות ושואלים את עצמנו איזו ממשלה תקום ועד כמה תהיה ליברלית ותקדם חוקים חברתיים. האם מאבקים שרובם תקועים לאורך שנים, כמו הרחבת הזכאות לפונדקאות בארץ לקהילה הגאה ישאו פרי? מדובר במאבק שמתנהל בבג”צ כבר שנים. בג”צ משאיר את ההכרעה לידי המחוקק וממשלה חדשה היא גם הזדמנות ותקווה לשינוי, שכולל גם התלבטות: האם לצאת לפונדקאות בחו”ל והאם אנחנו קרובים יותר היום לפונדקאות בארץ?
אנחנו יודעים שגם אם תהיה ממשלה חדשה, ליברלית, שתקדם חוקים חברתיים, עדיין יקח זמן עד שחוק יתוקן, עד שיכנס לתוקף ועד שפונדקאות תתאפשר גם בישראל. בינתיים, עד שהמצב יתבהר, הלכנו לבדוק מה אומרים המספרים.

מרכז המידע והמחקר של הכנסת (שנקרא לו מעכשיו “מרכז המחקר”), ערך באוקטובר 2018 מחקר שבדק את עלויות תהליך הפונדקאות בישראל, את תנאי הזכאות להסדר זה ואת המימון שהמדינה נותנת להורים שמקיימים תהליך פונדקאות בישראל ואינו ניתן למי שמקיימים תהליך זה בחו”ל.

מתוך המחקר עולים נתונים מעניינים. סיכמנו אותם עבורכם.

כמה הליכי פונדקאות מתבצעים בחו”ל?

מרכז המחקר פנה לרשות האוכלוסין וההגירה בבקשה לקבל מידע על מספר הישראלים שביצעו תהליך פונדקאות בחו”ל ונרשמו ברשות האוכלוסין. הרשות מסרה נתונים על בקשות לבית משפט לצו בדיקה גנטית לקשרי משפחה ולמעמד קטינים בנסיבות של פונדקאות בחו”ל, מה שמוכר לרוב משפחות פונדקאות חו”ל כ”הליכי איזרוח” (וכך גם נקרא להם בהמשך המאמר).

על פי הנתונים, בשנים 2005–2017 הוגשו לבית משפט 1513 בקשות להליכי איזרוח.

כמעט מחצית מהבקשות להליכי איזרוח (740) הן של איש ואישה הרשומים כנשואים או שאינם נשואים, וכ- 88% מהם רשומים כנשואים.

רבע מהבקשות – 366 הן של בני זוג מאותו מין; 24% מהם רשומים כנשואים.

כ-27% מהבקשות – 407 הן של מבקש יחיד.

איפה מבצעים פונדקאות בחו”ל?

יש שינויים רבים לאורך השנים שנובעים בעיקר משינויי חקיקה במדינות השונות. אפשר לראות שעם השנים גדל מספר הבקשות לפונדקאות בגאורגיה, ארה”ב ואוקראינה. נזכיר כי בגאורגיה ובאוקראינה נאסרה פונדקאות לגברים יחידניים או בזוגיות חד-מינית. היום, עיקר תהליכי הפונדקאות לגברים מתבצעים בארה”ב ובקנדה.

עלות תהליך הפונדקאות לישראלים בישראל ובחו”ל

בארץ (לא תופתעו לגלות – יותר זול)

במסגרת הסכם הפונדקאות בישראל, הסכום העיקרי שההורים המיועדים משלמים הוא כ-230,000 ש”ח, המורכב מפיצוי לפונדקאית בסכום של כ-165,000 ש”ח (כשמדובר בפעם הראשונה), ועוד 70,000 ש”ח המופקדים בקרן נאמנות בעבור פיצוי בגין טיפולים רפואיים, פסיכולוגיים וייעוץ משפטי של הפונדקאית.

בחו”ל (עלויות גבוהות יותר – אבל אין ברירה)

כאמור, ארה”ב, קנדה הן היעדים המרכזיים לפונדקאות בקרב גברים יחידניים וגברים בזוגיות חד-מינית. על פי מחקר שנעשה בקליניקה למיניות ומגדר בבית הספר למשפטים באוניברסיטת קולומביה שבניו יורק, הפונדקאות בארה”ב יקרה יחסית למדינות אחרות.

עלות הפונדקאות אינה אחידה וקשה לשיערוך, שכן גובה העלות נקבע בכל מקרה לגופו. על פי המחקר שפורסם במאי 2016, העלות הממוצעת הכוללת של המרכיבים המרכזיים בהליך הפונדקאות בארה”ב (פיצוי לפונדקאות, הוצאות רפואיות, הוצאות משפטיות ותשלום לסוכנויות תיווך) נעה בין 49,000 דולר ל- 204,000 דולר. בסכומים אלו לא נכללות הוצאות בעבור טיסות, שהייה, נסיעות, אובדן ימי עבודה וכו’.

עוד בחן מרכז המידע נתוני פרסומים של סוכנויות תיווך ישראליות ומצא עלויות מוערכות של בין כ-378,000 ש”ח ל-450,000 ₪ וכן עלות מוערכת לפונדקאות באלבניה בהיקף של כ-276,000 ₪.

הדו”ח לא ציין עלויות של מסלול פונדקאות בקנדה, אבל אנחנו יודעים כי מדובר במסלול שעלותו נמוכה יותר מהמסלול האמריקאי (אם כי הוא מציב אתגרים מסוג שונה).

שורה תחתונה?

בהנחה שאכן הפיצוי העיקרי במסגרת תהליך פונדקאות בישראל הוא כ-230,000 ש”ח, אפשר להסיק כי עלות התהליך בחו”ל בעבור ישראלים היא גבוהה הרבה יותר.

לא מפתיע במיוחד.

אחת הסיבות לפער בעלויות תהליך הפונדקאות בין ישראל לחו”ל היא הזכאות הניתנת בעבור שירותי בריאות בישראל לכיסוי עלויות ההיריון והלידה, שקופות החולים מחויבות לתת למבוטחיהן מכוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

מימון תהליך הפקה של תרומת ביצית והפרייתה בארץ ובחו”ל

גברים ישראלים יחידניים או בזוגיות חד-מינית הנאלצים להביא ילד לעולם בתהליך של פונדקאות בחו”ל, נזקקים מטבע הדברים לתרומת ביצית, אך רשאים לעשות זאת רק מתרומת ביצית בחו”ל.
בחוק נאסר להוציא מהארץ ביציות שנשאבו בישראל לשם השתלתן בחו”ל, בין שהן מופרות ובין שלא, אלא אם כן אישרה ועדת חריגים להוציא ביציות שנשאבו מגופה של מטופלת לצורך השתלתן בגופה.

מרכז המחקר שאל את ארבע קופות החולים על היקף הכיסוי הביטוחי שניתן לגברים יחידניים או בזוגיות חד-מינית בעבור הפריה של תרומת ביצית מחו”ל, בתהליך פונדקאות בחו”ל:

שירותי בריאות כללית: אין זכאות לטיפול בחו”ל בשום תחום רפואי במסגרת הסל – לא לגבר ולא לפונדקאות בחו”ל.

מכבי שירותי בריאות: הזכאות היא רק למי שיש צורך רפואי בקבלת תרומת ביצית, כלומר לנשים שיש להן בעיה רפואית שבגינה אינן יכולות להרות או לשאת היריון. לדברי מכבי, “העובדה שגברים אינם יכולים לייצר ביציות לצורך כניסה להיריון היא עניין ביולוגי תקין וטבעי, ולא מדובר בפגם במערכת הגופנית הדורש ריפוי. מצבם של גברים זהה למצבן של נשים המעוניינות בתרומת ביצית מטעמים שאינם רפואיים – שניהם אינם זכאים למימון הטיפול, שכן לשניהם אין לקות רפואית שדורשת ריפוי. לעומת זאת, אישה לסבית עם לקות רפואית המצריכה תרומת ביצית עשויה להיות זכאית לשירות בהתאם למצבה הרפואי”.

קופת חולים מאוחדת: אין בתקנון התייחסות לגברים. כמו כן, הביטוח אינו מקנה כלל זכאות לטיפול בחו”ל.

קופת חולים לאומית: אין זכאות.

קופות החולים גם נשאלו לגבי זכאות להחזר סל הריון (שנאמד לכל הפחות ב-9000 ₪ בארץ) והזכאות להחזר עלויות על הבדיקות הנכללות בסל ההיריון לגבר המביא לעולם ילד בתהליך פונדקאות בחו”ל באמצעות תרומת ביצית מחו”ל, במסגרת השב”ן. כולן השיבו כי אין זכאות.

סוכנויות התיווך של פונדקאות בארץ ובחו”ל

חלק משמעותי מעלויות הפונדקאות בחו”ל  הוא התקשרות עם סוכנויות מסחריות לתיווך של פונדקאות, המסייעות באיתור הפונדקאית, בהתמצאות בנבכי הביורוקרטיה ובחתימת ההסכם.

הן הסוכנויות המיועדות לפונדקאות בישראל והן הסוכנויות המיועדות לפונדקאות בחו”ל אינן נדרשות כיום להכרה של מוסדות המדינה, ומשום כך קשה גם לקבוע מהו מספרן. מרכז המחקר מפרט הצעות שונות להסדרה של פעילות סוכנויות הפונדקאות השונות אך נכון להיום אין חקיקה מסודרת בנושא.

מה בהמשך?

הדיון בדבר הרחבת מעגל הזכאות לפונדקאות גם לגברים יחידניים או בזוגיות חד-מינית מתקיים בישראל זה זמן רב, נדון בועדות ציבוריות ואף הצעת חוק בנושא הונחה על שולחן הכנסת ה-19 ביולי 2014, ובה הוצע לאפשר בישראל פונדקאות בתשלום גם לגברים יחידניים וגם לנשים יחידניות.
ההצעה עברה בקריאה ראשונה, אך לא קודמה ולא הוחל עליה דין רציפות בכנסת ה-20.

למסמך המלא של מרכז המידע והמחקר של הכנסת>> https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/68c22624-9cfb-e711-80da-00155d0ad651/2_68c22624-9cfb-e711-80da-00155d0ad651_11_10820.pdf