“גם מגיפה עולמית לא הצליחה להשכיח או לבלום את הרצון האנושי בהמשכיות, או להקהות את הכמיהה לילד” – ראיון עם עו”ד ויקטוריה גלפנד למאקו גאווה על מגמות פונדקאות בשנה האחרונה.

“גם מגיפה עולמית לא הצליחה להשכיח או לבלום את הרצון האנושי בהמשכיות, או להקהות את הכמיהה לילד” – ראיון עם עו”ד ויקטוריה גלפנד למאקו גאווה על מגמות פונדקאות בשנה האחרונה.